AAVIKU MARJATALU
-Mahe astelpajumarjade ja mahe maasikate kasvatus ja müük- 
Aaviku Marjatalu OÜ jätkab mahetunnustatud
Säga-Aaviku talu marjakasvatussuuna arendamist
ja edendamist- jätkatakse astelpaju ja
maasikakasvatust ning omakasvatatud marjadest
toodete tootmist (mahlad, mahlajoogid,
segujoogid, moosid)
Taotlemisele järgneval esimesel tegevusaastal on
planeeritud investeeringute tegemine -
laiendatakse astelpajuistandikku kahe hektarini ja
maasikaistandikku 1,6 hektarini- ostetakse vajalik
istutusmaterjal.
Investeeringute raames soetatakse toetusega
väiketraktor istandike hooldamiseks.
Jahutuskambrit kasutatakse nii marjade jahutamiseks kui ka
astelpajumarjade külmutamiseks ja säilitamiseks
temperatuuril -18 kraadi.

Ettevõtte eesmärgiks on toota aastas kuni 10 t
astelpaju marju millest töödeldakse edasi ca 6
tonni. Nimetatud eesmärgini on plaanis jõuda
2023. aastaks. Eesmärgi saavutamiseks on vajalik
viia ellu investeering istandiku laiendamisse.
Maasikakasvatuse eesmärgiks on pakkuda
mahedalt kasvatatud maasikaid 6 t aastas juba
2019.aastal. Eesmärkki aitab saavutada tehtav
investeering maasikaistanduse laiendamisse.